THE SPIRITUAL QUEST, ATTACHMENT, AND ADDICTION - GTT Module, 8th-13th SEPTEMBER 2018 - Spirituální pouť – připoutání a závislost

(Pro českou viz níže)

New ways to look at psychology and spirituality are offering exciting possibilities in the recovery movement, both for individual seekers and for those who work in the treatment field. This module explores a whole continuum, from the idea of addiction as an extreme form of attachment, which affects everyone and which is crucial to spiritual seekers of all practices, to the more articulate forms of addiction: substance, process, relationship, and more. Through theory, discussion and experiential exercises, we’ll look at:

 • The disease paradigm of recovery;
 • The wellness paradigm and the transpersonal recovery centre;
 • Implications of perinatal and transpersonal dimensions for recovery;
 • The 12 steps as a world yoga;
 • Addiction as spiritual emergency;
 • Addiction as shamanic crisis;
 • Recovery as a mystery school;
 • Psychedelics and recovery;
 • Recovery and the feminine;
 • Addiction from the homeopathic perspective;
 • Recovery as death/rebirth;
 • Addiction and the global crisis, and more.

Participants will have the opportunity to experience Holotropic Breathwork, a powerful approach to self-exploration, transformation, and healing that combines breathing, evocative music, and release work to explore the deeper dimensions of the psyche. This workshop will be useful to both laypersons and professionals seeking a more authentic and fulfilling lifestyle.

This will be a very experiential workshop. Besides the breathwork itself, all of the teaching is geared to participants having a direct experience of their own journey. We will work with artwork, film, and other integration practices to engage the holotropic principles in a very personal, embodied way.

REGISTRATION HERE !

This short movie might give you an idea about the topic (Click)

Agenda

We will start on 8th September at 10:00 am with registration and close on 13th September at lunch time (around 12:30). A detailed schedule will be send to all registered participants shortly before the event.

 

Spirituální pouť – připoutání a závislost

Nové způsoby vnímání psychologie a spirituality nabízejí zajímavé možnosti při terapii závislosti. Tento potenciál je možno využít jak pro individuální osobní práci, tak i pro profesionály, kteří se v oblasti terapie závislostí pohybují. Modul je zaměřen za zkoumání kořenů závislosti z mnoha úhlů. Od ideje závislosti jako extrémní formy připoutání, která se dotýká každého a je stěžejním tématem pro osoby kráčející po spirituální stezce, až po konkrétní formy závislostí. K těmto typům patří závislostí látkové, vztahové, procesové (gamblerství, workoholismus atp.) a další.
Skrze teorii, diskuze, sdílení a sebezkušenostní cvičení se podíváme na následující:

 • Paradigma terapie závislosti jako léčby nemoci
 • Paradigma zdravého bytí a transpersonálního terapeutického centra
 • Významy perinatálních a transpersonálních dimezí pro terapie závislostí
 • 12 kroků (Anonymní alkoholici) jako světová jóga
 • Závislost jako stav psychospirituální krize
 • Závislost jako šamanská krize
 • Terapie závislosti jako mystická škola
 • Terapie závislosti a psychedelika
 • Terapie závislosti a ženství
 • Závislost z homeopatické perspektivy
 • Terapie závislosti jako smrt a znovuzrození
 • Závislost jako globální krize a další

Účastníci budou mít možnost projít holotropním dýcháním. HD je intenzivní sebezkušenostní a transformační technika s výrazným terapeutickým potenciálem. Proces kombinuje jednoduchou dechovou techniku, evokativní hudbu a uvolňovací techniky práce s tělem. Díky navození rozšířeného stavu vědomí umožňuje zkoumat hlubší rozměry psyché. Seminář je užitečný jak pro laiky, tak i profesionály, kteří hledají autentičtější a plnější životní styl.
Workshop je zaměřen zkušenostně, jak holotropního dýchání, tak i ostatní techniky jsou koncipovány tak, aby účastníci prošli svou osobní cestou. Budeme pracovat s uměleckým vyjádřením, filmy a dalšími integračními technikami velmi zosobňujícím a vtělujícím způsobem.

Modul patří k volitelným modulům výcviku pro facilitátory holotropního dýchání, je však otevřen všem, koho téma zajímá.

Registrace zde!

Cena

Cena za časnou registraci pro GTT Modul „Spirituální pouť“ v resortu Svatá Kateřina je € 1.090,- ve dvojlůžkovém pokoji a € 1.190,- v jednolůžkovém pokoji (platba do 11. srpna 2018 ).

Při registraci po 11.8. 2018 je cena dvojlůžkového pokoje € 1.240,- a € 1.340,- v jednolůžkovém pokoji.

Cena zahrnuje lektorné GTT modulu spolu s ubytováním a plnou penzi v hotelu Svatá Kateřina (http://www.katerinaresort.cz/) od 8.do 13. září 2018 včetně kávy, čaje a drobného občerstvení při přestávkách. Při registraci nás prosím informujte, jaký pokoj si přejete a vezměte na zřetel, že počet jednolůžkových pokojů je omezen.

Lecturer Information

Christine Calvert outdoor klein

 

Christine Calvert is a licensed chemical dependency counselor and is a certified Holotropic Breathwork Facilitator. She is the owner and founder of Tribe, a conscious sober living home for men in Austin, TX, focusing on a transpersonal and Holotropic approach to recovery and healing.

She brings Holotropic Breathwork and other experiential workshops to mental health and addiction organizations seeking new approaches to recovery.

Her experience with the 12-steps, mindfulness practices, a variety of spiritual paths, and body based psychotherapy inform her approach to working with others. She has a private counseling practice in Austin, TX and facilitates workshops regularly in Texas, Colorado, and California.

-------

Christine Calvert je terapeutka pro závislosti na návykových a certifikovaná facilitátorka pro holotropní dýchání. Je zakladatelkou projektu Tribe (kmen), bydlení pro muže s programem vědomé abstinence v Austinu, Texas, které používá transpersonální a holotropní přístup jako terapii závislosti a léčbu.

Realizuje workshopy zaměřené na holotropní dýchání a další experimentální techniky pro organizace zabývající se duševním zdravím a závislostmi, které hledají nové přístupy k terapii.

Její zkušenosti s technikou 12 kroků, praktikami vědomé mysli, nejrůznějšími spirituálními cestami a psychoterapií založenou na vnímání těla formovaly její přístup k práci s ostatními. Má soukromou poradnu v Austinu, Texas a pravidelně pořádá workshopy v Texasu, Coloradu a Kalifornii.

Stanislav

Guest speaker Stanislav Kudrle is psychiatrist and psychotherapist working in the field of addiction treatment for 30 years. Since 1992 he used holotropic breathwork in addiction treatment programs. He created a complex therapy program in the Psychiatric clinic in Plzeň. He also became director of the progra, in which Holotropic Breathwork was integral part of the therapy. He also introduced this method to the therapeutic community in Němčice, where he regularly communed for 2 years. The students of Faculty of Medicine in Plzeň could experience Holotropic Breathwork as part of their psychiatry studies.
Stanislav is now retired and works as supervisor, teacher and breathwork facilitator. During the module he will share his extensive expererience with us.

----

Stanislav Kudrle je psychiatr a psychoterapeut s 30letou praxí v oblasti léčby závislostí. Od r. 1992 využíval holotropní dýchání v léčebných programech pro závislé. Navrhl komplexní program léčby při Psychiatrické klinice v Plzni, který 15 let řídil. Jeho součástí byla i metoda Holotropního dýchání. Tuto metodu uvedl také do TC Němčice, kam po dva roky dojížděl. Holotropní dýchání mohli vyzkoušet i studenti lékařské fakulty v Plzni, pokud měli zájem v rámci studia psychiatrie.

Stanislav se podílel i na televizních pořadech popularizujících metodu Holotropní dýchání, přednášel na národních a mezinárodních konferencích o bio-psycho-socio-spirituálním kontextu léčby závislostí.

V současnosti je v lékařském důchodu a pracuje jako supervizor, lektor a facilitátor HD.

 

 

GTT Staff

Holly Harman

View Profile

Thomas Liska

View Profile

Sonja Busch

View Profile

Venue name

Resort Svatá Katerina

Facilitators

Magdalena Šimečková

View Profile

Price

Early bird price for the GTT Module on The Spiritual Quest in Svata Katerina Resort is € 1.090,- in a double room and € 1.190,- in a single room (payment before August 11th 2018).
When registering after August 11th 2018 the price is € 1.230,-. in a double and € 1.330,- in a single room.
The price includes the GTT module with accomodation and full board in Hotel Svata Katerina Resort (http://www.katerinaresort.cz/en/) from 8th January until 13th September and two plentiful coffee-tea breaks every day and water for the week. When registering please state which kind of room you wish and be aware that there is only a limited number of single rooms available. 

REGISTRATION HERE !

Location

Svatá Katerina 394 64 Počátky Czech Republic

Svatá Katerina

394 64 Počátky

Czech Republic

Payment Details

To reserve your place please transfer the full amount when registering for the workshop. To benefit from the early bird price please transfer until 31st July 2018

Please use the following Bank Account:

Easybank
Holotropic Association
Otto-Probst-Platz 8/1/14
1100 Wien, Austria
SWIFT: EASYATW1
IBAN: AT42 1420 0200 1095 2132
Reference Code: The Quest + Your Name (name of participant)

REGISTRATION HERE !

Cancellation Policy

 

The cancellation fee is always € 50,-.

If you cancel the module within 30 days before the course, the amount transferred will not be refunded, but it could be applied to any other workshop or module during the following 4 years (with Holotropic Association Europe - Austria). The hotel reservation has to be payed.

If you cancel the workshop more than 30 days in advance the total amount (minus the 50 Euro cancellation fee) will be refunded.

 

Travel Information

If we know your arrival times we will support you in arranging collective taxi transfer from Prague to the venue. Depending on the number of people driving together the costs are between € 25,- to € 50,- per person (one way). We will also support you in connecting for car sharing if you drive from Prague, Brno etc. or come from neighbouring areas be it Austria, Germany, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia etc.

For more information see: http://www.katerinaresort.cz/en/